Święto Konstytucji 3 maja obchodzone jest co roku w rocznicę uchwalenia Konstytucji, która miała miejsce w roku 1791. Jest to święto narodowe i z racji tego, jest to dzień wolny od pracy. Obchody tej rocznicy są organizowane na terenie całego kraju, w różnych miejscowościach Polski.

Historia uchwalenia i dzieje obchodów święta 3 maja.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona przez sejm czteroletni przy władzy ówcześnie panującego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była to pierwsza w Europie konstytucja pisana, która wprowadziła szereg zmian w sprawowaniu rządów i ustroju politycznym ówczesnego państwa polskiego.

Jedną z istotnych zmian, które zostały wprowadzone przez Konstytucję, było ustanowienie trójpodziału  władzy.

Z powołaniem Konstytucji wiązano również nadzieje na to, że Polska dzięki nowym reformom, uniezależni się od wrogo nastawionych sąsiadów, tj. Austrii, Prus i Rosji.

Niestety aż do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, zabronione było celebrowanie Konstytucji 3 maja. Za każdy przejaw publicznego hołdowania jej, surowo karano. Zdarzały się nawet zsyłki nieposłusznych obywateli do sąsiadujących krajów, daleko od miejsca zamieszkania.

Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, święto Konstytucji 3 maja zostało uznane, za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego.

W roku 1951 po raz kolejny święto to zostało unieważnione, by w roku 1990 ponownie ustanowić je świętem narodowym.

Jak aktualnie obchodzone jest święto Konstytucji 3 maja?

Jest to wyjątkowy dzień, w którym biorą aktywnie udział przedstawiciele władzy państwowej i wszyscy zainteresowani obywatele Polski. Organizowane są ceremonie i obchody, w których uczestniczą zarówno zwykli mieszkańcy, jak i przedstawiciele służb mundurowych. Jedną z atrakcji są także oficjalne uroczystości o charakterze wojskowym, tzw. defilady wojskowe.

Największe uroczystości mają miejsce w Warszawie w Pałacu Prezydenckim, gdzie co roku zostają wręczane wysokie odznaczenia wojskowe przez prezydenta Polski.

W tym roku w stolicy, po raz 29 organizowany jest również Bieg Konstytucji 3 maja, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.

Artykuł powstał na podstawie informacji ze strony
https://okolicznosciowe.com.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *